Hoe ziet SSC-Campus eruit?

SSC-Campus bestaat uit de volgende afdelingen

De hoofdtaken van de organisatie worden beschreven aan de hand van de functionele beschrijving en het “huis”. Het huis bestaat uit vijf verschillende kamers die domeinen genoemd worden te weten:

  • Besturing: verantwoordelijk voor de aansturing van de overige domeinen;
  • Klantcontact: verantwoordelijk voor de contacten met de klanten op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau;
  • Vernieuwing: verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe en veranderende dienstverlening van SSC-Campus.
    In dit domein zijn de afdelingen Architectuur en Innovatie en Projectmanagement en Ontwikkeling ondergebracht;
  • Levering: verantwoordelijk voor het efficiënt en betrouwbaar leveren van diensten. In dit domein wordt voornamelijk gewerkt aan het zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk leveren van diensten zoals afgesproken met de klanten. In dit domein zijn de afdelingen Rekenen, Data en GIS, Applicatiebeheer, Werkplek en Infrastructuur ondergebracht;
  • Ondersteuning: verantwoordelijk voor de functies die nodig zijn voor de bedrijfsvoering van SSC-Campus zelf, zoals het secretariaat, HRM of financiële ondersteuning.