Besturing SSC-Campus

Op 1 januari 2015 is SSC-Campus gestart als ICT-leverancier voor kennis en onderzoeksinstituten binnen de Rijksdienst. De initiatiefnemers voor SSC-Campus zijn het   RIVM en het KNMI. Zij zijn gelijkwaardige partners in de verdere ontwikkeling en exploitatie van SSC-Campus.

SSC-Campus is opgericht omdat de andere SSO’s binnen de Rijksdienst niet konden voorzien in de specifieke ICT behoefte van de onderzoekers bij kennisorganisaties.

SSC-Campus is in 2015 gestart met ruim 100 medewerkers. Door de toename van het aantal klanten en de behoefte aan ICT bij de bestaande klanten is de verwachting dat het SSC-Campus medio 2018 de 200e medewerker verwelkomt.

SSC-Campus functioneert als een zelfstandig organisatieonderdeel binnen het RIVM en is dus zowel organisatorisch als financieel herkenbaar binnen de RIVM-organisatie.

Het oprichten van SSC-Campus betekende een verdere verzakelijking tussen voorheen interne ICT afdelingen van het KNMI en het RIVM en de afnemers van deze diensten. Groot voordeel van deze verzakelijking is dat het nu voor alle partijen duidelijk is wat er tegen welke prijs geleverd wordt.

De strategische sturing vindt plaats vanuit de Partnerboard. Onder voorzitterschap van het KNMI neemt men hier de lange termijn beslissingen.

De Klanten zijn vertegenwoordigd in een Programmaraad. Daar overleggen de afnemers van de diensten met het SSC-Campus als leverancier. De Programmaraad adviseert de Partner board t.a.v. product- en dienstportfolio, tariefopbouw, kwaliteit van dienstverlening, etc.